ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send in*, -send in-

send in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send in (phrv.) ส่งเข้าไปใน See also: ส่งเข้า
send in (phrv.) ส่งให้พิจารณา
send in for (phrv.) ส่งเข้า (แข่งขัน) Syn. enter for
send into (phrv.) ส่งเข้าไปใน Syn. ส่งเข้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The false accusation that Kusano is harassing Asano that you send in a faxข้อกล่าวหาเท็จว่าคูซาโนะคอยรังควานอาซาโนะ ที่คุณบอกในแฟกซ์
I'll send in another oneฉันจะส่งเธอไปที่อื่นก่อน
Oh, and I did send in that recommendation you requested.และครูก็ส่งจดหมายรับรองที่เธอขอให้แล้วนะ
Maybe we should send in a second scout, to be safe.ไม่แน่ พวกเราควรจะส่งลูกเสือไป 2 คนลงไปช่วย
He's gonna-he's gonna do whatever he has to. You send in your men, they're just gonna become villains in his little hero fantasy.น้องชายของเธอเึ้่ค้าเจ็บปวดมาก
Uh, excuse me. Someone send in an order for sizzling shrimp?ขอโทษครับ มีคนสั่งกุ้งผัดฉ่ารึเปล่าครับ
But if something happens to me... you gotta send in the cavalry, do you hear me?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผม... .. ถึงจะเป็นกองกำลังทหารม้าคุณก็ต้องส่งไป / คุณเข้าใจใช่มั้ย
Maybe you could send in a salad and an iced tea?คุณอาจจะช่วยจะเอาจานสลัดกับชาเย็นเข้ามาให้หน่อยนะ?
You know you got it made When they send in a paradeYou know you got it made When they send in a parade
CONWAY: Asset is ready for extraction. Send in the chopper.ของพร้อมส่งแล้ว จะไปทาง ฮ.
Shit, this was a bad idea. Send in the other guy.บ้าเอ๊ย ไม่ดีหรอก ส่งคนอื่นเข้ามาเถอะ
Mr. Palmer,tell Agent Gibbs he can send in the B team.พลามเมอร์บอกเอเจ้นท์กิบบส์ว่าส่งไปให้ทีมบี(ทีมรอง)ได้เลย.

send in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
送り込む[おくりこむ, okurikomu] (v5m,vt) to send in; (P)

send in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information FR: ne rien dire

send in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send in
Back to top