ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see in*, -see in-

see in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see in (phrv.) มองเข้าข้างใน See also: เห็นข้างใน Syn. see out
see in (phrv.) พาเข้าไป See also: พาเข้ามา Syn. see into, see out (2)
see in (phrv.) ต้อนรับปีใหม่ Syn. ring in
see in (phrv.) คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชื่นชอบ
see into (phrv.) สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see into (phrv.) พาเข้าไป See also: นำทางไป Syn. see in, see out
see into (phrv.) ตรวจสอบ See also: สอบสวน Syn. enquire into, look into
see into (phrv.) มองเห็นถึง See also: เข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see in this world there's two kinds of people my friend those with loaded guns and those who dig.นายก็รู้นี่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ 2 จำพวก เพื่อนเอ๋ย ...พวกที่เหนี่ยวไก และพวกที่มีหน้าที่ขุด
How many such surfaces can you see in this room?วิธีการหลายพื้นผิวเช่นคุณสามารถมองเห็นในห้องนี้?
Now I'm coming around, and who do I see in front of me?คราวนี้ฉันฟื้นขึ้นมา แล้วรู้ไหมใครอยู่ตรงหน้าฉัน?
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
It's the brightest star you can see in the dusk of evening.เป็นดาวที่สว่างที่สุด ที่สามารถเห็นได้ตอนพลบค่ำ
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล
He figures anything big enough to sink the ship, they're gonna see in time to turn.คิดว่าถ้าเห็นก้อนน้ำแข็งจะสั่งเลี้ยวทัน
All you can see in Jackson Square is decapitated bodies stumbling around bumping into each other saying "How's your mama and them?"ในแจ็คสันสแควร์จะเห็นแต่ร่างไร้ศีรษะผ่านไปมา เดินชนกัน กล่าวคำทักทายกัน
I gotta tell ya, I don't know what you see in her.- ฉันขอบอกเลย ฉันไม่รู้เธอเห็นเขาดีตรงไหน
I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived.แต่ก็เปล่า. เราค่อยๆเรียนรู้ความจริงอย่างช้าๆ
Yeah, I guess I do. I mean, what does she see in this guy?คงงั้นมั้ง เธอติดใจอะไรนายคนนี้นะ
What could she possibly see in that clown?เขาติดใจเจ้าตัวตลกนั่นตรงไหน

see in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students

see in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
約因[やくいん, yakuin] (n) consideration (in contract law, the thing given or done by the promisee in exchange for the promise)
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see in
Back to top