ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run wild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run wild*, -run wild-

run wild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run wild (idm.) วุ่นวาย See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild (phrv.) (ต้นไม้, สวน)รก Syn. run riot
run wild (phrv.) ประพฤติตัวป่าเถื่อน See also: ทำตัวเกเร, เกเร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำฤทธิ์ทำเดช (v.) run wild See also: be out of control Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช
ออกฤทธิ์ (v.) run wild See also: be out of control Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช
เตลิด (v.) run wild See also: run helter-skelter, disperse, scatter Syn. กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง
เพริด (v.) run wild See also: run helter-skelter, disperse, scatter Syn. กระเจิดกระเจิง, เตลิดเปิดเปิง
แผลงฤทธิ์แผลงเดช (v.) run wild See also: be out of control Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, ทำฤทธิ์ทำเดช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี
You know maybe he freed you because he has fun watching you run wild seeking revengeเขาอาจจะปล่อยให้คุณรู้ก็ได้ เพราะเค้าสนุกกับการดูคุณ วิ่งเหมือนหมาบ้า จ้องจะแก้แค้น
I won't allow you run wild hereข้าไม่อนุญาตให้เจ้ามาวิ่งเล่นที่นี่
Let a heretic run wild in his care, didn't he?คนที่ยอมให้คนในปกครอง ไร้วินัยคนนั้นใช่ไหม?
Humans have a tendency to run wild and make a such a mess of the place.มนุษย์มีแนวโน้มที่จะแหกกฎ และทำลายสถานที่
Eddie likes to run wild in the wild, if you know what I mean.เอ็ดดี้ชอบวิ่งไปทั่วในป่า รู้ใช่ไหมว่าหมายถึงอะไร
Sandra, watch the kids. Don't let them run wild.แซนดร้าดูเด็ก อย่าปล่อยให้พวกเขาเรียกป่า
He's not letting this lunatic just run wild.มันไม่ปล่อยให้สวนสวรรค์ของมัน กลายเป็นป่าดงดิบหรอก
Ancestors in Heaven, now other countries bully us, the revolutionaries run wild, our ministers are corrupt, they sell whatever they can for their own benefit.บัดนี้ ชนชาติอื่นรุมรังแกเรา พวกปฏิวัติอาละวาดหนัก
You let your dog run wild, Aidan.นายปล่อยหมานายมากัดคนอื่น เอเดน
You have to stop letting your imagination run wild.คุณต้องหยุดจินตนาการไปเองได้แล้ว
Personally, I think it's a load of hooey, but they say that if these fears run wild, then it affects kids long into their adulthood.ส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่ามันเหลวไหล แต่ว่ากันว่าถ้าปล่อยให้ความกลัวหลุดออกมา ก็จะส่งผลกับเด็กไปจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่

run wild ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy

run wild ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion

run wild ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
ซ่า[v.] (sā) EN: act up ; be hyper ; tingle ; show off ; run wild FR:
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)
ตรเลิด[v.] (traloēt) EN: run wild FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run wild
Back to top