ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rich man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rich man*, -rich man-

rich man ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุฎุมพี (n.) rich man See also: millionaire, wealthy (person), billionaire Syn. เศรษฐี Ops. ยาจก
พ่อเลี้ยง (n.) rich man See also: wealthy man, man of wealth

rich man ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, 富人] rich man

rich man ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rich man
Back to top