ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relate to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relate to*, -relate to-

relate to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relate to (phrv.) เล่า (เรื่อง) ให้ฟัง
relate to (phrv.) เชื่อมโยงกับ See also: สัมพันธ์กับ
relate to (phrv.) มีสัมพันธ์ภาพกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll relate to me differently.เธอจะปฏิบัติต่อฉันต่างออกไป
Now, what we're gonna try to do is fix the way you young ladies relate to each other.ตอนนี้,สิ่งที่พวกเธอต้องทำ คือการสานความสัมพันธ์ ที่จะปฏิบัติต่อกัน
How did they relate to each other? Were they one and the same?พวกมันเกี่ยวพันกันยังไง พวกมันทั้งหมด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
Bree, you talk to them. You can relate to them.บรี เธอไปคุยกับพวกเค้าแหละ เธอสามารถเชื่อมโยงกับพวกเค้าได้
We've recorded him at over three dozen scenes, all of which relate to The Pattern.เราบันทึกเทปเขามากกว่า36ตอน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพทเทริน์
How else would you relate to children?คุณมีความสัมพันธ์กับเด็กแต่ละคนอย่างไรบ้าง?
Yes, it's the inability to relate to another human being.ใช่มันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคน
I can totally relate to The sense of isolation,ฉันเข้าใจความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุด
My only problem-- how to relate to my character.ปัญหาเดียวของฉันตอนนี้คือ จะทำให้เหมาะกับบทบาทของฉันยังไง
Dolphins can understand how to manipulate situations, how to relate to people, how to create innovatively out of their own imagination.หรี่ไฟลง หรี่ลงสิ หลุย เช็คตัวจับความร้อน หน่อยได้ไหม?
I don't relate to any of them.ฉันไม่อาจบรรยายเกี่ยวกับพวกนั้นได้เลย
But no one else tries so annoyingly hard to relate to us.แต่ไม่มีใครพยายาม จนน่ารำคาญได้เท่าเธอ เพราะเพื่อเราหรอก

relate to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心が通う[こころがかよう, kokorogakayou] (exp,v5u) to understand each other well; to call forth a response in another's heart; to relate to
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous)
心が通じる[こころがつうじる, kokorogatsuujiru] (exp,v1) (See 心が通う) to relate to; to have one's feelings understood
関係付ける[かんけいづける, kankeidukeru] (v1,vt) to relate to; to connect with

relate to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relate to
Back to top