ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull out of*, -pull out of-

pull out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull out of (phrv.) ควักออกมาจาก See also: ล้วงจาก Syn. go out of, take out of
pull out of (phrv.) เสนอความคิด
pull out of (phrv.) แล่นออกไปจาก
pull out of (phrv.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง
pull out of (phrv.) (เครื่องบิน) เริ่มเปลี่ยนระดับการบิน (หลัง) จากการบินต่ำลง
pull out of (phrv.) หวนกับมา (ร่าเริง, สุขภาพดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's get ready to pull out of here.เตรียมของให้พร้อม แล้วไปจากที่นี่กัน
Tanbara-san please pull out of there as quickly as you can.ทันบาระซัง รีบออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้!
Tanbara-san, please pull out of there as quickly as you can.ทัมบาระซัง,คุณต้องรีบถอนกำลังออกจากที่นั่น ให้เร็วที่สุด !
But, if I really pull out of the investment, they will definitely panic, right?ไม่สิ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าผมถอนเงินลงทุนออกมา ที่นั่นคงจะต้องวุ่นวายกันใหญ่ใช่มั้ย?
Why can't we pull out of this one?ทำไมเราจะผ่านมันไปไม่ได้ล่ะ?
Henry Butler wants to pull out of the hedge fund?เฮนรี่ บัทเลอร์ อยากถอนหุ้น ออกจากกองทุนเหรอ
The U. S. is going to pull out of the country.ทาง U.S.จะวางมือ ออกจากประเทศนี้
If this guy's taking you to some sex bunker, he's gonna be freaked out when me and Arnau pull out of this thing like it's a clown car.ถ้าหมอนี่พาเธอไปห้องเซ็กส์ลับ เค้าต้องตกใจเธอแน่ๆ ตอนที่เห็นฉันกับอานอว์เดินลงมาจากรถ
Well, Subway has threatened to pull out of Greendale and the school board is furious.งามไส้เลยล่ะ Subway ขู่ว่าจะถอนตัวไปจากกรีนเดล ทางคณะกรรมการวิทยาลัยก็โกรธมาก
Uh, what I'm trying to say is, it's not too late for me to pull out of escrow.อ่า ที่ผมพยายามจะพูดคือ มันยังไม่สายไปสำหรับผม ที่จะยกเลิกสัญญานั่น
Now if-- If you pull out of the deal,ถ้า... ถ้าคุณยกเลิกสัญญา
Ivan is set to pull out of this place in a week.อีวานมีการตั้งค่าที่จะดึงออก จากสถานที่ในสัปดาห์นี้.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull out of
Back to top