ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pile on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pile on*, -pile on-

pile on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile on (phrv.) กองรวมกัน See also: สะสม
pile on (phrv.) กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile on (phrv.) ให้เกียรติ See also: ยกย่อง, ให้กับ Syn. heap on, heap with
pile on the agony (idm.) สนุกในการทำให้แย่กว่าที่เป็น
pile on the pressure (idm.) พยายามกดดัน
pile onto (phrv.) สุมไว้บน See also: กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile onto (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ Syn. heap on, heap with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you might wanna pile on the makeup.และเธอต้องโบ๊ะหน้ามาหนาๆด้วยนะ
A little advice on the humor: once the joke happens, don't dog pile on it. Just let it go.คำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเรื่องตลก เมื่อมันตลกแล้วครั้งหนึ่ง อย่าพูดถึงมันอีก ทิ้งมันไปเลย
We know you got a steaming pile on your plate.ฟังนะ แคส ฉันรู้ว่านายงานล้นมือ
It's just ridiculous when you pile on. Okay.แต่มันน่าขันพอคุณสมทบด้วย
You come to help or pile on?คุณมาเพื่อช่วยหรือกองพะเนินเทินทึก?
Ah, you guys all want to pile onto my motorcycle?อ่า พวกคุณอยากจะ ขึ้นไปนั่งซ้อนกันบนมอเตอร์ไซต์ของผมหรอ?

pile on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pile on
Back to top