ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piece together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piece together*, -piece together-

piece together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piece together (phrv.) รวมกัน See also: ปะติดปะต่อกัน Syn. fit together, piece out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gotta piece together a theory?ยังงั้นเหรอ อะไร มีอะไร
Chuck, i don't have to be a spy to piece together the clues here.ชัค ฉันปะติดปะต่อเรื่องได้แล้ว
Having fucked my way into the job I may not be qualified enough to piece together this complex of a crime....ฉันอาจไม่มีคุณสมบัติพอที่จะปะติดปะต่อ ฆาตกรรมที่ซับซ้อนนี้
With this cast dry,I hope to piece together a complete picture of the murder weapon.ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วก็เอามาต่อกัน จะได้ภาพสมบูรณ์ของอาวุธ
JUST TRY TO PIECE TOGETHER YOUR DAY, IF YOU CAN.คุณเคยเห็นอุบัติเหตุแบบนี้หรือเปล่า?
No, just trying to piece together everything we been doing those days.เปล่า แค่พยายามทบทวนว่าวันนี้ไปทำไรมา
It was. Bit by bit I was able to piece together what had happened.แย่จริงด้วย ฉันค่อย ๆ ปะติดปะต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
Bare with us as we're still trying to piece together exactly what has occured todayนี่จะทำให้นายอยู่กับเรา พยายามหาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้
I've managed to piece together a picture using scraps of information - credit card bills, receipts.ฉันได้ประติดประต่อ เรื่องราวทั้งหมดแล้ว โดยใช้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ.. บัตรเครดิตบ้าง บิลบ้าง..
Took some work, but I was able to piece together one of them.ยยากพอดู แต่ผมต่อมัน ได้ใบนึง
I will to piece together life.เน€เธ‚เธฒเธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เน€เธชเธทเน‰เธญเน€เธเธฃเธฒเธฐเธเธฑเธ™เธเธฃเธฐเธชเธธเธ™เธซเธฃเธทเธญเน„เธ‡ เธกเธฒเธžเธนเธ”เน€เธฃเธทเน
We need to take another look at the sequence of events, piece together the witness statements.เราต้องกลับไปดูภาพเหตุการณ์อีกรอบ รวบรวมคำให้การของพยานทั้งหมด

piece together ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell

piece together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り組む[きりくむ, kirikumu] (v5m,vt) to piece together; to mortise; to miter; to dovetail
接ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (1) to join; (2) to piece together; (3) to set (bones); (4) to graft (trees)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piece together
Back to top