ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pick at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pick at*, -pick at-

pick at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pick at (phrv.) ลูบคลำ See also: คลำ
pick at (phrv.) เล็ม See also: เขี่ยเล่น Syn. nibble at, peck at
pick at (phrv.) บ่นว่า See also: หาเรื่อง Syn. nag at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วซั่ว (v.) pick at random See also: be slipshod in one´s work Syn. มั่ว, ส่งเดช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead, they pick at the scab until we bleed, hiding in the shadows like animals, striking hard and fast then falling back into the night.พวกนั้น จะรอจนกว่าเราจะบาดเจ็บ เฝ้ารอในเงามืด ราวกับสัตว์ โจมตีแรง และ เร็ว แล้วถอยกลับสู่ความมืด
So you can tell that vulture husband of yours he'll have to pick at someone else's carcass.เพราะฉะนั้นไปบอกสามีหน้าโง่ของเธอด้วยนะว่า ไปหาซากจากคนอื่นซะเถอะ
Oh, man, gross. Stop. Stop, don't pick at it!โอ้ เพื่อน นั่นมันแย่มากนะ อย่าดึงมันสิ นายกำลังทำมันแย่กว่าเดิมนะ
I love having strangers pick at my scabs.ฉันชอบให้คนแปลกหน้าสะกิดแผลเสียจริง ฉันสงสัยว่า...

pick at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to

pick at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคะ[v.] (khae) EN: pick out ; pick at ; take out; dig out ; extract FR: curer ; gratter
กินเหมือนแมวดม[v. exp.] (kin meūoen ) EN: pick at one's food ; eat very little FR:
ละเลียด[v.] (lalīet) EN: nibble ; pick at one's food ; proceed little by little FR:
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pick at
Back to top