ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay tribute to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay tribute to*, -pay tribute to-

pay tribute to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pay tribute to (idm.) จ่ายเงินให้กับ
pay tribute to (idm.) แสดงความชื่นชมหรือขอบคุณสำหรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ..
Well, I have been waiting years to pay tribute to her... and you are not swooping in at the last minute to snatch her from my talons.ฉันรอมาหลายปี จะให้เกียรติเธอ แล้วนายมาขโมย ไปจากอุ้งมือฉัน
And so I thought, maybe this week, we could pay tribute to him in music.และผมเลยคิดว่า บางทีในอาทิตย์นี้ เราน่าจะภาวนาให้พระองค์ ในเพลง
Ladies and gentlemen, the Rosewood High student committee would like to take a moment to pay tribute to one of their own,ท่านสุภาพบุรูษและสุภาพสตรี นักเรียนโรสวู๊ดทุกท่าน เราอยากจะขอใช้เวลาสักครู่ ให้กับการไว้อาลัยแก่
'I want to pay tribute to Sir Lancelot.ข้าอยากจะถวายบรรณาการแก่เซอร์แลนซลอต
It seemed only fitting to use the official start of the season to pay tribute to a woman whose absence is still unimaginable.ดูจะเป็นโอกาสเหมาะสม ในการเริ่มฤดูกาลใหม่นี้ เพื่อการชื่นชมสตรี
We thank thee, O Lord, that we are able to join together, to pay tribute to this fine man.ขอบพระทัย ที่เราได้มาร่วมกันในที่นี้ แสดงความชื่นชม ชายแสนดีผู้นี้

pay tribute to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอบบรรณาการแก่[v. exp.] (møp bannākā) EN: pay tribute to FR:
ส่งส่วย[v. exp.] (song suay) EN: make regular payments ; render regular services ; pay tribute to ; service FR:
ถวายบรรณาการแด่[v. exp.] (thawāi bann) EN: pay tribute to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay tribute to
Back to top