ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass up*, -pass up-

pass up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass up (phrv.) ส่งขึ้นไป Syn. hand down, hand up
pass up (phrv.) ลอยสูงขึ้น See also: สูงขึ้น
pass up (phrv.) พลาดโอกาส Syn. pass over
pass up (phrv.) ผ่านไป (เพราะจำไม่ได้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, we're gonna have to pass up the next pickup.เตรียมตัว, เรากำลังจะเลยจุดเก็บไปแล้ว!
And I was in no position to pass up friends.และฉันก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฎิเสธเพื่อน
You boys sure found a way to make the time pass up there.ข้ารู้นะ ว่าพวกเอ็งน่ะขึ้นไปอู้อยู่บนนั้น
Are you willing to pass up all your favorite foods and spend the rest of your life drinking Slim-Fast?เธอจะยอมทิ้งอาหารจานโปรดไปตลอดชีวิต แล้วกินแต่อาหารชีวจิตได้เหรอ
And you know I wouldn't pass up an opportunityและเธอรู้มั้ยฉันไม่พลาดโอกาส
Rush, I've never known a Democrat to pass up pork.รัช ฉันไม่เคยรู้จัก พวกเดโมแครตที่ไม่กินหมูเลย
I couldn't pass up an opportunity like that.เกินกว่าที่ฉันจะปล่อย ให้โอกาสอย่างนี้หลุดมือ
Why do you want to pass up this excellent chance?ทำไมท่านจะทิ้งโอกาสดีนี้ไป
There was a great deal on nuts. I'm not gonna pass up on savings.ถั่วขายถูกยังงี้ ฉันไม่ยอมพลาดหรอก
This is the first time I've ever seen you pass up a chance to save Serena, and you're alphabetizing.อืม นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ ยอมพลาดโอกาสที่ จะช่วยพี่เซรีน่า แล้วมาเรียงตัวหนังสือเนี่ยนะ เกิดอะไรขึ้น
Why pass up a chance to do it all night?ทำไมปล่อยโอกาส ที่จะทำมันได้ทั้งคืนให้ผ่านไปหล่ะ
I thought it was because you can't pass up any chance to seize control.ไม่ใช่เพราะเป็นจังหวะที่ นายจะได้ฉวยบทผู้นำบ้างมากกว่าหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass up
Back to top