ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass along

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass along*, -pass along-

pass along ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass along (phrv.) บอกข่าวต่อกันไป See also: บอกต่อกันไปทีละคน Syn. hand on, pass down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you pass along a message?- งั้นผมฝากบอกเธอได้มั้ย - ฉันจะลองดู
This is what Lady Yeon Che-Ryeong wants you to pass along to your Chief.นี่เป็นสิ่งที่ยอนเชรยองต้องการส่งต่อไปให้หัวหน้าของเจ้า
I just wanted to pass along my sympathies;ฉันแค่อยากแสดงความเห็นใจ
And you can't even pass along with me on that.แต่ผมพยายามเป็นอาทิตย์แล้ว ที่จะให้คุณใส่เสื้อพวกนี้
I want you to pass along an offer to your boy.ผมมีอะไรให้คุณฝากไปบอกคนของคุณหน่อย
Please pass along our best wishes.เจสซี่ก็ไม่รับโทรศัพท์เช่นกัน ที่ผมโทรหาเขา
I was just checking in and thought I'd pass along the current contact information.และผมคิดว่านานมากที่ ติดต่อถามทุกข์สุขดิบกันในปัจจุบัน
Your last school was kind enough to pass along a file they kept on you after you enrolled here.โรงเรียนเก่าเธอ ส่งประวัติเธอมาให้ หลังเธอลงทะเบียนที่นี่
Any more helpful hints you'd care to pass along to our killer?มีอะไรอีกไหมที่คุณ อยากจะแนะนำฆาตกร?
I inherited 500 acres which I would pass along to you on the occasion of your marriage.แม่ได้มรดกมา 500 เอเคอร์ จะยกให้ลูกเมื่อลูกแต่งงาน
Outstanding. Pass along my congratulations.ยอดเยี่ยม บอกคนของคุณด้วย ผมชื่นชม
Oh, she asked me to pass along her thanks.เธอฝากคำขอบคุณมาหน่ะ

pass along ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass along
Back to top