ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moving van

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moving van*, -moving van-

moving van ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moving van (n.) รถบรรทุกเครื่องเรือน Syn. removal van, furniture van
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know,there's a moving van next door.คุณรู้มั้ย มีรถขนของมาบ้านข้างๆเรา
There's a moving van across the street.รถขนของ มันอยู่อีกฟากถนน
Why is there a moving van in your driveway?ทำไมมีรถขนของ จอดอยู่ในที่จอดรถเธอล่ะ
A moving van pulled up, and I think they took everything out.มีรถบรรทุกมา แล้วขนทุกอย่างออกไป
Well, that's the moving van that has a lot of boxes I have to unpack.รถขนของมาแล้ว ฉันมีของที่จะต้องจัดการ
The moving van won't be here till next Thursday.รถขนย้ายของจะไม่มา จนกว่าจะถึงวันพฤหัสหน้า
Why did our moving van even go to Texas?ทำไมรถขนย้ายของ ของเราไปอยู่ที่เท็กซัสได้ไง
Woody, it's the moving van.วูดดี้ มันเหมือนรถเก็บของเลย
The moving van'll get there before usรถขนของคงไปถึงบ้านก่อนเราแน่
What? I'm sure the moving van's there by nowตอนนี้ต้องมีรถขนของมาแล้วแน่
You can't seriously intend to run chemical tests on the Declaration of Independence in the back of a moving van.คุณจะใช้สารเคมีทดสอบ... . กับใบประกาศอิสรภาพ ในหลังรถบรรทุกไม่ได้
Oh, yeah. I saw the moving van. Welcome.โอ้ อืม ฉันเห็นรถแวนขนของแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับนะ

moving van ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moving van
Back to top