ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mop up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mop up*, -mop up-

mop up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mop up (phrv.) เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น Syn. clean up, soak up, sop up
mop up (phrv.) เอาชนะ See also: จัดการกับ Syn. clean up, wipe up
mop up (phrv.) ทำเสร็จ (งาน) Syn. finish off, finish up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Haul out the garbage. Mop up the back.ขนขยะไปทิ้ง ล้างส้วมด้วย
It will be nice to have someone to help mop up when we've finished with our little guest.มันจะดีมาก ถ้าจะมีใครบางคนมาช่วยถูพื้น เมื่อเราเสร็จภารกิจกับแขกน้อยๆ ของเรา
We used them to mop up the water. Good idea, right?เราใช้มันซับน้ำที่พื้นนะ เป็นความคิดที่ดีใช่มั้ย
Yeah, unless you want me to mop up the men's room.ใช่ เว้นแต่คุณอยากช่วยผม ถูพื้นห้องน้ำชาย
Wrecking the natural order's not quite such fun when you have to mop up the mess, is it?แหกกฏธรรมชาติ ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ถ้าเราต้อง จัดการกับเรื่องที่ตามมาด้วย ใช่ไหม?
Would you guys please just leave me to mop up whatever this is in peace, please?ขอให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหม ให้ฉันถูพื้นนี่คนเดียวนะ ขอร้องล่ะ?
Can I go back and watch Josh mop up urine?ขอกลับไปดูจอชถูฉี่คนไข้ต่อได้มั้ย?
Now I got to go mop up your mess. I'm gonna go fucking mop up your mess.นี่ฉันต้องตามแก้ไขที่นายทำยุ่งเอาไว้ ฉันต้องตามแก้ไข..
They told you they were staying around just long enough to mop up what's left of the Andover clan.พวกเขาบอกคุณว่า พวกเขาจะอยู่รอบๆ แค่ นานพอที่จะเก็บกวาดพวกที่เหลือของ แอนโดเวอ
If Nick Fury thinks he can get his costumed thugs and S.T.R.l.K.E. commandos to mop up his mess, he's sadly mistaken.ถ้านิคโกรธคิดว่าเขาจะได้รับอันธพาลคิวของเขา และหน่วยคอมมานโด STRlKE ซับระเบียบของเขาเขาก็เข้าใจผิดเศร้า
Why would they mop up the blood... if they're trying to stage a crime scene?If they're trying to stage a crime scene?
We hold this spot, we mop up the rest of the ridge tomorrow.เราซับขึ้นส่วนที่เหลือของริดจ์ใน วันพรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mop up
Back to top