ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miss out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miss out*, -miss out-

miss out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miss out (phrv.) ไม่ใส่ See also: ไม่รวม Syn. delete from, erase from
miss out (phrv.) ไม่สนใจ Syn. be out of, feel out of
miss out (phrv.) พลาดโอกาส See also: เสียโอกาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't want to miss out on the big picture, would you?- คงไม่อยากมองไม่เห็นภาพใหญ่จริงมั้ย - ไม่อยาก คุณถึงได้มาที่นี่จริงมั้ย
So... for your own good, don't miss out on getting to know him.ดังนั้น... เพื่อตัวของคุณเอง อย่าไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจเขา
It's the hot sex. She doesn't want to miss out on the hot,hot sex.มันคือเซ็กส์ร้อนแรง เธอไม่อยากพลาดความแรง เซ็กส์แรงๆ
I'm not going to miss out on him becoming a man.ฉันจะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นเขาโตเป็นผู้ใหญ่
I can't miss out on.บางอย่างที่ฉันรู้สึกว่าอย่าพลาด
And miss out on all this fun?แล้วเราจะพลาดเรื่องสนุกนี่นะเหรอ?
I'm afraid that I'm gonna miss out on this guy's childhood.ฉันกลัวที่จะไม่ได้เห็น ความเป็นไปของเขา
You propose to Denise, you might miss out on your very own what kind of jerk robs a wedding?นายหมั้นกับเดนิส นายจะพลาด จ่าเซ็กซี่ - ใครจะบ้าปล้นงานแต่ง?
Not that it's any of my business or anything, but staying away, even though it's easier, you miss out on a lot of stuff too.มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรือว่าอะไร แต่ว่า การไปอยู่ที่อืื่น ถึงมันจะ่ง่ายกว่า แต่ว่า เธอก็พลาดอะไรสนุกๆ ไปเยอะ
I don't want to miss out because I'm a girl, not because of my skills.ไม่เกี่ยวกับเรื่องทักษะ ไม่ต้องมาปกป้องฉันแค่เพราะฉันเป็นผู้หญิงหรอก
If you don't want to miss out because you're a girl, find another job.ถ้าไม่อยากให้ฉันปกป้องก็หางานอื่นทำซะสิ
Damn it, Skeeter, I'm not gonna let you miss out on this because your mother convinced you you're not good enough for somebody like him.ให้ตายสิ สกีเตอร์ ฉันไม่ยอมให้เธอเพลาด เพราะแม่เธอมาเป่าหู ว่าเธอไม่ดีพอสำหรับคนอย่างเขา

miss out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)

miss out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[v.] (haeo) EN: miss out ; blow it FR:
ตกข่าว[v.] (tokkhāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ; FR: ne pas être au courant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miss out
Back to top