ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low pressure area

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low pressure area*, -low pressure area-

low pressure area ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low pressure area (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น

low pressure area ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefdruckgebiet {n}low pressure area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low pressure area
Back to top