ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land on*, -land on-

land on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land on (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land in
land on (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land on (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land on (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the most beautiful land on earth.นี่คือดินแดนที่สวยที่สุดในโลก
Did you jump out of a plane and land on your face?นายโดดจากเครื่องบิน แล้วลงพื้นโดยเอาหน้าไถลง ใช่ไหม?
No. I tried to drop the dice so they'd land on 12.เปล่า ผมแค่พยายามทอยเต๋า ให้มันขึ้น 12
Permission to land on platform 327. Maintain your present course.อนุญาตให้นำเครื่องลงในลาน 327 รักษาระดับของคุณไว้
Don't worry, cats always land on their... face.อย่าห่วงน่าแมวสามารถลงมาบนพื้นด้วย... .... หน้าได้อยู่แล้ว
I expect he'll land on his feet. Give him a life peerage.ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องวางมือ ไปอยู่กับพวกซั้นสูง
I could land on another star space and... And wish him back.--ฉันอาจลงไปบนห้วงอวกาศอื่น และขอให้เขากลับมา
Polarsyssel, this is helicopter Lima-November-Oscar-Mike-Bravo requesting to land on your vessel.เรือโพล่าซิสเซล นี่เฮลิคอปเตอร์ ลิมา โนเวมเบอร์ ออสก้า ไมค์ บราโว่ เราขออนุญาติลงจอดบนเรือของคุณ
Although, i guess i could just crash here until i land on my feet.อาจมาเป็นเป็นแขกที่นี่ จนกว่าจะตั้งตัวใหม่ได้
You were already suspicious that George Merchant was buying up a large area of land on the outskirts of Sandford, after an article Tim Messenger wrote in the Sandford Citizen.คุณระแวงว่าจอร์ชกำลังจะซื้อ ที่ดินจำนวนมากตรงนอกเมือง หลังจากที่ทิมเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด
Did the Apollo really land on the moon? Did it? Did it?ยานอพอลโล เหยียบดวงจันทร์จริงไหม ?
But, fortunately for him, nearly every star in the sky was at that moment looking in earnest at the land on the other side of the wall, where the King of all Stormhold lay on his deathbed,แต่โชคยังเข้าข้างเขา ณ เวลานั้น, ดาวบนฟากฟ้าแทบทุกดวงกำลัง. เฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญ ของอาณาจักรอีกฝากนึง ของกำแพง.

land on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 壖] land on water edge or under wall
登陆月球[dēng lù yuè qiú, ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 登陆月球 / 登陸月球] moon landing; to land on the moon

land on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่าที่นา[n. exp.] (chao thī nā) EN: take land on lease FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land on
Back to top