ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land at*, -land at-

land at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land at (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land in, land on
land at (phrv.) มาถึง Syn. land in, land on, land up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Son, the only thing we've got left are C-130s and they sure as hell can't land at a field base.พ่อหนุ่ม เท่าที่รู้นะ ตอนนี้เราอยู่ที่ ลบ 130 องศา และให้ตายสิ นายลงจอดที่ฐานไม่ได้แน่
We got clearance to land at the Pentagon.เราได้รับอณุญาต ให้ลงที่เพนตาก้อน
I rule this land at my pleasure.ข้าปกครองดินแดนแห่งนี้ ตามความพอใจของข้า
Now tell them he needs to land at the north end of the tarmac and follow emergency protocol.ตอนนี้ บอกพวกเขาไปว่าให้ลงจอด ที่ตอนบนสุดของลานบิน และทำตามระเบียบการฉุกเฉิน
The ones my source saw land at the crash siteเฮลิคอปเตอร์ที่แหล่งข่าวของฉัน เห็นลงจอดที่จุดเกิดเหตุ
Farm land at Pembroke, twenty-five miles south of Boston.เป็นฟาร์มที่เพมบรูค ห่างจากบอสตันไปทางใต้ 25 ไมล์
I repeat, there is no reason for you to land at this location at this time.ย้ำอีกครั้ง ไม่มีเหตุอันใดไม่ให้ลงจอดที่นี่แล้ว
It appears, no reason for you to land at this location at this time.ไม่มีเหตุอันใดให้ต้องลงจอดที่นี้แล้ว ณ เวลานี้
Then we land at Edwards and I find out that she's run off with this lawyer.พอผมลงถึงพื้น ที่เอดเวิร์ดถึงได้รู้ว่า เธอหนีตามแฟนใหม่นักกฎหมายไปแล้ว
You'll find another boyfriend when we land at the next stop.คุณจะได้พบกับแฟนอีก เมื่อเราจอดที่ป้ายถัดไป.
The next NASA mission is Ares 4... and it's supposed to land at Schiaparelli crater... 3200 kilometers away.ภารกิจของนาซาต่อไปคือเทพเจ้าแห่งสงคราม 4 และก็ควรที่จะลงจอด ที่ปล่อง แชปาเรลี
So if by some miracle you guys can close Walter Davis and his $14 million contract by the time I land at Heathrow, the jobs are safe.ฉันจะบินไปลอนดอนคืนนี้ ถ้าอยู่ๆเกิดปาฎิหาริย์ ปิดยอดกับวอลเตอร์ เดวิสได้... พร้อมสัญญา 14 ล้าน ตอนฉันไปถึงฮีทโธรว์...

land at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าเทียบท่า[v. exp.] (khao thīep ) EN: land upon ; land at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land at
Back to top