ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insufferably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insufferably*, -insufferably-

insufferably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufferably (adv.) อย่างเหลือทน See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ Syn. unbearably, intolerably Ops. endurably, tolerably

insufferably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insufferably
Back to top