ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ice skate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ice skate*, -ice skate-

ice skate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ice skate (n.) รองเท้าเสก็ตน้ำแข็ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สเกตน้ำแข็ง (n.) ice skate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are ice skates.มันคือเสก็ตน้ำแข็งต่างหาก
When will you guys learn that tots can't ice skate?ไปเริ่มเรียนเมื่อไหร่คะ มันสเก็ตได้ด้วยเหรอ
I learned to pick locks as a kid, and I'm a lousy ice skater.ผมฝึกใช้กุญแจผีตั้งแต่เป็นเด็ก และ ผมโครตจะห่วยแตกเรื่องสเก็ตน้ำแข็งละ

ice skate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰刀[bīng dāo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠ, 冰刀] ice skates

ice skate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สเก็ตน้ำแข็ง[n. exp.] (saket nāmkh) EN: ice skate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ice skate
Back to top