ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

huddle up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *huddle up*, -huddle up-

huddle up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
huddle up (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Defense! Huddle up over there!ทีมรับ ไปประชุมแผนทางโน้น
Let's huddle up over here. Come on, fellas.นี่ละที่ฉีนพูดถึง ใหม่ๆละ
Let's huddle up.ต้องสามัคคีกันเอาไว้
All right, let's huddle up.เอาล่ะ มาเบียดกันให้แน่น
Huddle up. OK, bring it in.เขาปล่อยข้อความว่า การเปิดใช้งานบนรางสำหรับ Clusterstorm Project.
All right. Now let's huddle up. Come on.ตามสบาย,หนุ่มน้อย.รหัสของเขาคือสี่.
Okay, Team Worthless, huddle up.โอเค พวกไร้ค่า รวมตัวหน่อย
Huddle up, bros. Let's go deep, baby. Let's go deep.ประกบตัวไว้ เพื่อน ฉันอยากให้นายเจาะ ตัวประกบเข้าไป
Let's go. Huddle up!เร็วเข้าพวก รวมกลุ่มกัน
All right, everybody, let's huddle up. Come on, let's go.เอาหล่ะทุกคน, มารวมกลุ่มกัน, มาเร็ว, ไปเลย
Show circle time, come on, let's huddle up!มาบูมทีมกันหน่อยเร็ว... .. มาล้อมวงกันเร็วเข้า!
Are you kidding me? Huddle up!ล้อเล่นหรือเปล่า เบียดกันไว้

huddle up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า huddle up
Back to top