ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hold off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hold off*, -hold off-

hold off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold off (phrv.) ยังอยู่ห่างไกล Syn. hang back, hold at
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นแง่ (v.) hold off See also: hold out, stand off Syn. เล่นตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย?
Now, I say we roll the dice and hold off before we get into bed with Linderman.ตอนนี้เราโยนลูกเต๋าลงไปแล้ว คิดให้ดีก่อนที่จะไปร่วมมือกับลินเดอร์แมน
Get him to hold off on putting doakes on the news.ให้เขายับยั้งเรื่องการลงข่าวโดคส์
You probably want to hold off on the calories some, hoss.ท่าทางคุณอยากลดไขมันส่วนเกิน
He should have her in custody soon, so we can hold off on the Chuck transfer for the time being.และจะได้ตัวเร็ว ๆนี้ หยุดการเคลื่อนย้ายชัคไว้ก่อน
But, I mean, let's hold off on the screwing.ฉันว่าเราผ่านการโหมโรงมาแล้วล่ะ
I want you to hold off on the divorce for 40 days.พ่ออยากให้ลูกเลื่อนเรื่องการหย่าไว้สัก 40 วัน
Uh, you--you might want to hold off on that,อืม ผมคิดว่าแม่อาจต้อง ยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อน
Christ, Sydney you gotta hold off yourself, please.และมันมาจากข้างในของผม
Prudence dictates that I hold off on authorizing the rescue operation until we can be more certain of her status.ความรอบคอบที่ผมยังรอ ที่จะให้อำนาจในการปฏิบัติการ จนกว่าเราจะแน่ใจถึงสถานะของท่าน
Well, then, could you hold off until we fix this?อื้ม ถ้างั้นคุณช่วยรอจนกว่าเราจะจัดการเสร็จได้มั้ย?
Get her to hold off reaping till we get you better.ให้เธอรอจนกว่าคุณจะดีขึ้น

hold off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note

hold off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ล่าช้า [v. exp.] (thamhai lāc) EN: delay ; hang up ; hold back ; hold off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hold off
Back to top