ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow out*, -grow out-

grow out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow out (phrv.) งอกออกมา See also: โตออกมา Syn. grow in
grow out of (phrv.) งอกออกมาจาก See also: ยื่นออกมาจาก, เติบโตออกมาจาก Syn. grow from, grow into
grow out of (phrv.) พัฒนามาจาก Syn. arise from
grow out of (phrv.) โตเกินกว่าจะใส่ได้ (เสื้อผ้า)
grow out of (phrv.) มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fascism is something you grow out of.ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนโลก ตัวเอง
The rock star fantasy thing is something you grow out of at 14.ฝันเฟื่องเกี่ยวกับร็อคสตาร์ มันเป็นเรื่องของเด็กอายุ 14
But, I guess they'll grow out of it.แต่ ผมว่าโตไป เดี๋ยวเขาก็หายไปเอง
You suck down one of these little boogers and in exactly half an hour a brand-new crop of hair will grow out over the top of your little noggin.ถ้าดูดเจ้านี่ ครึ่งชั่วโมง จะมีผมงอกบนศีรษะ
I know she's gotten chubby. She'll grow out of itผมรู้ ลูกเราก็อวบไปตามวัยนั่นแหละน่า พอโตขึ้น เดี๋ยวมันก็ลดเอง
Don't worry, dad. he'll grow out of it.อย่าคิดมากน่าพ่อ, โตขึ้นเขาก็เลิกเอง
And I thought, well, you know, he's going to grow out of it.และฉันคิดว่า อืม แบบ เดี๋ยวเขาก็โตจนพ้นวัยที่จะคิดแบบนั้นไปเอง
I'm sure he'll grow out of it, whatever it is.พอโตก็เลิกไปเองน่า อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
Don't they grow outside?อย่าให้มันโตข้างนอกเหรอ
Yeah, they grow outside. But outside they got trees to shade 'em.ใช่ มันอาจโตข้างนอก แต่ข้างนอกนั้นก็มีต้นไม้บังแดดให้มัน

grow out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, 长出 / 長出] grow out; bring forth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow out
Back to top