ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gravely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gravely*, -gravely-

gravely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碎石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 碎石] gravel; gravely

gravely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively

gravely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพียบหนัก[adj.] (phīep nak) EN: in critical condition ; gravely ill FR:
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jin) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gravely
Back to top