ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go up to*, -go up to-

go up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go up to (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปยัง Syn. get up, go up, send up, take up Ops. go down to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go up to my office, so we can sort this outพวกเราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will go up to the six-fingered man and say,ข้าจะสะกิดมัน แล้วบอกว่า
It isn't time to go up to the boats yet!ยังไม่ถึงเวลาที่จะลงเรือบด
Let's go up to my office and sign the papers.- ล้อเล่นอ๊ะป่าว - จริง งั้นก็ไปเซ็นเอกสารกันเลย
I think she's a local girl. I wanted to go up to her but I was kind of off my game.ชั้นว่าเธอต้องเป็นคนที่นั่นแน่ ชั้นก็อยากเข้าไปทักอยู่หรอก
I'm gonna go up to the sheep now.โอย... เราต้องไปเฝ้าแกะแล้วเว้ย
Might go up to my daddy's place. Give him a hand through the winter.อาจจะกลับไปช่วยพ่อทำงานช่วงหน้าหนาวน่ะ
You are welcome to go up to his room, if you want.จะขึ้นไปดูก็ได้นะ ถ้าเธอต้องการ
So you can either join in or you can go up to your room and cry like a little baby.คุณอาจร่วมดื่ม.. หรือกลับเข้าห้อง ร้องไห้เหมือนทารก
But those who go up to see them, here's what they're seeing every day, now.แต่สำหรับคนที่จะขึ้นไปชมมัน นี่คือสิ่งที่จะมีให้เห็นกันทุกวันในตอนนี้
So tomorrow i'm just gonna go up to big mike and do the only honorable thing left to do.พรุ่งนี้ผมจะไปหาบิ๊กไมค์ แล้วทำสิ่งมีเกียรติเดียวที่เหลืออยู่
I can't go up to my house.ฉันกลับขึ้นห้องไม่ได้
But eventually, we both know you're gonna give me the key and I'm gonna go up to the room and I'm gonna write my story and your bookings are gonna go up 50%.แต่ สุดท้ายแล้ว เราต่างก็รู้ดี คุณจะให้กุญแจผมไหม ผมจะได้ขึ้นไปที่ห้อง และผมก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยอดจองโรงแรมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นถึง 50%

go up to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นกทม.[v. exp.] (kheun Kø.Th) EN: go to Bangkok ; go up to Bangkok FR: monter à Bangkok ; monter à la capitale
กรากเข้าไป[v. exp.] (krāk khao p) EN: walk up (to) ; approach ; go up to s.o. FR:
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go up to
Back to top