ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go off*, -go off-

go off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go off (phrv.) ผลุนผลันออกไป See also: ออกไปทันที Syn. go away
go off (phrv.) ออกจาก (เวที, ฉาก, นักแสดง)
go off (phrv.) หยุด See also: เลิก Syn. go away, pass away
go off (phrv.) ดับ See also: ปิด, ไม่ติด (ไฟฟ้า) Syn. put off
go off (phrv.) ปลุก (นาฬิกา) See also: ส่งเสียงดัง Syn. let off, set off
go off (phrv.) ประสบความสำเร็จ See also: เป็นไปตามที่คาด Syn. bring off, carry off
go off (phrv.) แย่ลง Syn. drop away, fall away
go off (phrv.) เริ่มเหม็นบูด See also: บูด, เน่า, เสีย Syn. be off, go bad
go off (phrv.) หลับ Syn. doze off
go off (phrv.) หนีตามกันไป
go off (phrv.) สำเร็จบางส่วน
go off (phrv.) เปลี่ยนหัวข้อทันที
go off (phrv.) เลิกชอบ Syn. be off, put off
go off (phrv.) ละทิ้ง Syn. come off, take off
go off (phrv.) หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ)
go off (phrv.) ทำสิ่งที่ไม่ปกติ
go off (phrv.) เลิกมีชีวิตชีวา See also: ไม่กระตือรือร้น Syn. be on,
go off (phrv.) พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล) Syn. dive off, jump off
go off (phrv.) บ้า See also: หัวเสีย, คลุ้มคลั่ง Syn. be off
go off (phrv.) ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง Syn. keep on, run off
go off into (phrv.) ทำให้ตกอยู่ใน (อารมณ์ สภาพหรือกิจกรรม) See also: ตกอยู่ใน (อารมณ์) Syn. go into
go off on one (sl.) โกรธเคือง Syn. went off on one
go off the deep end (idm.) ทำอย่างรีบเร่ง
go off with (phrv.) ออกไปพร้อมกับ See also: จากไปกับ Syn. go away
go off with (phrv.) นำเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ See also: ขโมย Syn. abscond with
go off} pass away (phrv.) ยกเลิก See also: สิ้นสุด, ยุติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกยาม (v.) go off duty See also: be off duty Ops. อยู่ยาม, เข้ายาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ
This whole event has to go off without a hitch, otherwise, heads will roll.ทั้งหมดนี้ ต้องดำเนินไป อย่าให้มีอุปสรรคได้ ไม่งั้น บางคนลำบากแน่
I could go off in them hills there and find a cave.ไปอยู่บนภูเขานั่น หาถ้ำสักถ้ำ
George, if you don't want me, I go off in them hills and get a cave.จอร์จ ถ้านายไม่ต้องการฉัน ฉันก็จะขึ้นเขาและหาถ้ำอยู่
All right now, this watch is set to go off every four hours... to remind you to take the Expectane.นี่เป็นนาฬิกาที่จะเตือนทุกสี่ชั่วโมง เพื่อที่นายจะได้ทานยาเอ็กซ์เพกเทน
Then you're gonna go off to Stanford.พอคุณนึกขึ้นได้แล้วก็ไปแต่งงาน กับคนรวยๆคนที่พ่อแม่คุณพอใจ
It said to go off 2 minutes ago.มันตั้งไว้ 2 นาทีก่อน
Cos when you take off your clothes in private, you might be expressing your joy, but you always knew you had to go off by yourself to do it.เพราะเวลาคุณถอดเสื้อผ้าในที่รโหฐาน คุณจะรู้สึกถึงความปิติของคุณ แล้วก็จะรู้สึกว่า คุณจะต้องทำมันบ่อยๆ
The only people who saw the gun go off were Mr. Atwood, Miss Cooper, and the other Mr. Atwood-- who may or may not wake up.คนที่เห็นตอนปืนลั่น มีแค่คุณแอ๊ทวูด คุณคูปเปอร์ แล้วก็คุณแอ๊ทวูดอีกคน ที่ไม่รู้ว่าจะฟื้นรึเปล่า
Yeah, because I put the safety back on to make sure it didn't go off again.เพราะผมไปเข้าห้ามไกไว้ มันจะได้ไม่ลั่นขึ้นมาอีก
And beneath an inch of bulletproof glass is an army of sensors and heat monitors that will go off if someone gets too close with a high fever.และภายใต้กระจกกันกระสุนหนาหนึ่งนิ้ว เป็นเครื่องตรวจจับความร้อนที่ใช้ทางทหาร แค่คนเป็นไข้เข้าไปใกล้ มันก็จะทำงานแล้ว.
I can go off the rails Monday through Friday, you can have the weekends.ผมจะทำตารางงานวันจันทร์ถึงศุกร์ คุณหยัดพักผ่อนในวันเสาร์ อาทิตย์ได้

go off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭が変になる[あたまがへんになる, atamagahenninaru] (exp,v5r) to go crazy; to go off one's head
ボリジ[, boriji] (n) borage (Borago officinalis)

go off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
ออกนอกทาง[v. exp.] (øk nøk thān) EN: go astray ; go off course FR:
ออกเวร[v. exp.] (øk wēn) EN: be off duty ; go off duty FR:
ออกยาม[v. exp.] (øk yām) EN: go off duty FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
ตกราง[v. exp.] (tok rāng) EN: derail ; go off the rails ; be derailed FR: dérailler
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān k) EN: stop broadcasting ; go off air FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go off
Back to top