ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go about*, -go about-

go about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go about (phrv.) เดินทางไปได้ทั่ว See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ Syn. get about, get round, take about, take round
go about (phrv.) อาการดีขึ้น Syn. get about, get round
go about (phrv.) ไปไหนมาไหนกับ Syn. ask out
go about (phrv.) ทำอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับ Syn. go round
go about (phrv.) แล่นต้านลม (การแล่นเรือ) Syn. bring about
go about (phrv.) เริ่มทำ (บางสิ่ง) Syn. set about
go about (phrv.) เริ่มทำ See also: เริ่ม Syn. set about
go about (phrv.) แพร่ไปทั่ว (ข่าว, โรค ฯลฯ) Syn. go round
go about (phrv.) ยุ่งเรื่องของตัวเองหรือคนอื่น Syn. send about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
I can't. It'll only go about three inches.ไม่ได้เเล้ว มันลงไปอีกเเต่สามนิ้ว
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน
There are other ways to go about this.มีวิธีอื่น เกี่ยวกับเรื่องนี้
I must ask you just to go about your business without getting in the way of mine, hmm?ฉันเลยต้องขอร้องให้เธออยู่ของเธอไปเงียบๆ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเข้าใจมั้ย
Odds are, we are going to lose no matter how we go about playing this game.ยังไงเราก็จะแพ้เกมนี้ ไม่ว่าเราจะเล่นหรือไม่
How do you suggest I go about doing that?แล้วนายว่าฉันต้องทำไงบ้างล่ะ ?
But we both go about it in two very different ways.แต่เรากลับเข้าหามันด้วยวิธีสองวิธีที่ต่างกันอย่างมาก
To go about your normal routine.ทำให้มันกลายเป็น กิจวัตรประจำวัน
I guess the only other fair way to go about this would be that one of us deals with the body situation while the other one of us deals with the Krazy-8 situation.ฉันคิดว่าวิธีอื่นที่ยุติธรรมเท่านั้นNที่เรื่องนี้จะ... เราคนใดคนหนึ่ง ต้องเป็นคนจัดการกับศพคนตาย ในขณะที่อีกคน จัดการกับเครซี่ 8
Just go about my work calmly,and waited for my name to get called.แต่ทำงานของฉันไปอย่าสงบ และคอยฟังชื่อของฉันถูกเรียก

go about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出歩く[であるく, dearuku] (v5k,vi) to go out; to take a stroll; to go about
立ち働く[たちはたらく, tachihataraku] (v5k,vi) to go about one's work

go about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
เป็นทางดำเนิน[v. exp.] (pen thāng d) EN: go about (sth) FR:
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go about
Back to top