ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gayness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gayness*, -gayness-

gayness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gayness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง Syn. cheerfulness, glee Ops. glom, sadness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gayness
Back to top