ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garage sale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garage sale*, -garage sale-

garage sale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garage sale (n.) การขายสิ่งของมือสอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure.ใช่เลย, อีกเดือนนึงพวกเราจะกลายเป็นของเล่นมือสองแน่นอน
Yeah. It's like the garage sale from hell.ใช่ มันก็เหมือนกับการขายอู่จากนรก
You're trying to put an end to a century's old curse with a video camera that you snagged from our 12-year-old neighbour's garage sale and some seed money originally earmarked for an exotic dancer.เธอพยายามที่จะหยุด คำสาปเก่าแก่ของศตวรรษ ด้วยกล้องวีดีโอที่ได้มาจาก ร้านขายของมือสอง ของเพื่อนบ้านอายุ 12 ปี
It's all the fun of a garage sale without making any money and only getting rid of stuff you really like.ก็ดีนะ สนุกดีกับการขายของเลหลัง ทั้งๆที่ไม่ได้เงินเลย แถมยังต้องกำจัดของที่คุณรักอีกต่างหาก
Tell me, Randy, does he still dress as if he shops at elton John's garage sale?บอกแรนดี้เขาจะยังคง แต่งตัวเป็นถ้าร้านค้าเขา ที่โรงรถขายของ Elton John?
Garage sale. 25 cents.เปิดท้ายขายของ 25 เซนต์
Anyway, we followed the guy to this garage sale, and they had the coolest stuff.เอาเหอะ พวกเราก็เลยตามเขาไป ในร้านขายของมือสอง แล้วเราก็ได้ของพวกนี้มาไง
Hey, Brick! Look, a garage sale!ดูสิ บริค เขาเอาของมาขาย
So while Sue was in heaven at the garage sale,ในขณะที่ซูอยู่ในสวรรค์ ณ ที่ขายของเ่ก่า
I made it myself from this old typewriter my mom and I found at a garage sale.ฉันทำเองกับมือโดยเอามาจากแป้นพิมพ์ดีดเก่าๆ ที่ฉันกับแม่เจอที่งานเปิดท้ายขายของลดราคาน่ะ

garage sale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garage sale
Back to top