ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frighten out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frighten out of*, -frighten out of-

frighten out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. scare out of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frighten out of
Back to top