ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for sure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for sure*, -for sure-

for sure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for sure (idm.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย
for sure (sl.) อย่างแน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟันธง (v.) decide for sure See also: decide absolutely
ฟันธง (v.) decide for sure See also: decide absolutely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน
All I know for sure is that he's not a spy.ทั้งหมดที่ฉันแน่ใจคือ เขาไม่ใช่สายลับ
They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.ผู้คนจะมากันเยอะแยะ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาทำไม
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้
But if they get a chance they'll end it for sure Sure they wouldแต่ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสที่พวกเขาจะจบมันเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาจะ
The only place for sure he's been is Montreal.ที่เดียวที่เรามั่นใจว่าเขาเคยไป ก็คือมอนเทรียล
Well, we know for sure we have a Bussotti. I can date it within the year.ก็ที่แน่ ๆ บุสซอตติอยู่กับเรา และ ผมเช็คปีดูแล้ว
My first suspicions came when I saw them Frenching in front of her house, and then I knew for sure when they went skinny-dipping in Mr. Blume's swimming pool, giving each other hand jobs while you were taking a nap on the front porch.ฉันสงสัยพวกเขา ตอนเห็นเขาจูบกันหน้าบ้านเธอ และฉันก็รู้ว่าพวกเขาเคย เปลือยกายว่ายน้ำในสระคุณบลูม เล้าโลมกันและกันตอนที่ นายหลับอยู่หน้าบ้าน
I thought for sure I was busted when I was climbing out that window, I tell ya.นึกว่าจะโดนจับได้แล้วนะเนี่ย ตอนที่ปีนออกมาจากหน้าต่าง
The things that I thought I knew for sure don't seem so certain anymore.ก็แค่บางสิ่งบางอย่างที่ฉันคิดว่าฉันรู้จักมันดี
They'll behead him for sure this time.มันโดนตัดหัวเเน่คราวนี้
Well, the only way we're gonna know for sure is to get down there and find out.ทางนี้เป็นทางเดียวที่เราจะรู้ ลงไปแล้วก็หาดู

for sure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, 料定] certain; to know for sure

for sure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P)
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely
事こそ[ことこそ, kotokoso] (exp) (uk) (See こそ) this for sure; certainly is
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly

for sure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely ; make a decision FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually ; for sure FR: clairement ; vraiment ; à coup sûr
แน่ละ[xp] (naē la) EN: of course ; for sure FR: Bien sûr ! ; bien entendu
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
พูดให้แน่[v. exp.] (phūt hai na) EN: say for sure FR:
เต็งหาม[X] (teng hām) EN: for sure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for sure
Back to top