ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

field marshal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *field marshal*, -field marshal-

field marshal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
field marshal (n.) ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
English-Thai: HOPE Dictionary
field marshalจอมพล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา

field marshal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า field marshal
Back to top