ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fade in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fade in*, -fade in-

fade in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fade in (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น Ops. fade out
fade into (phrv.) ทำให้ผสมกับทีละน้อย See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade into (phrv.) หายไปใน See also: ซ่อนตัวใน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shall age like them, you shall die like them and all memory of you shall fade in time.แล้วคุณจะชอบมันเอง จนตายไปกับคุณ และความทรงจำทั้งหมดของคุณ จะค่อยๆเด่นชัดขึ้น
fade in on a girl ♪รขโ„ขยช fade in on a girl รขโ„ขยช
And see memory of this night fade in warm embrace.และดูความทรงจำของคืนนี้ จางหายไปในอ้อมกอดที่อบอุ่น
Sorry. They can produce a skin rash. Should fade in a day or so.ขอโทษด้วย มันทำให้คุณมีผื่น น่าจะหายในวันสองวัน
And then just let it fade into history.แล้วก็ลบมันออกจากประวัติศาสตร์
And then, you slowly let her fade into the after life.จากนั้นคุณก็ปล่อยให้เธอค่อยๆหมดสติ จากไปในสัมปรายภพ
With each breath, let the life around you fade into the background.ให้ทุกลมหายใจแ่ห่งชีวิตอยู่รอบๆตัวคุณ แล้วค่อยๆหรี่ลงไปเรื่อยๆ
One day soon, all this is going to fade into myth, the frontier town, the lawman, the gunslinger.ในไม่ช้ายุคที่เป็นอญู่ก็จะเหลือเพียงความทรงจำ เมืองไกลปืนเที่ยง ปืนไฟ จะไม่เหลือสิ่งนี้อีกแล้ว

fade in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色褪める[いろざめる, irozameru] (v1) to fade in color; to fade in colour
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fade in
Back to top