ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elementary school

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elementary school*, -elementary school-

elementary school ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elementary school (n.) โรงเรียนระดับประถมศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงเรียนประถม (n.) elementary school See also: municipal Syn. โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา (n.) elementary school See also: municipal
เตรียมประถม (n.) pre-elementary school See also: kindergarten Syn. อนุบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ls Yoichi in elementary school already?โยอิจิ ขึ้นชั้นประถมหรือยัง ?
Okay. And now lets give a great big Gold Coast Elementary School welcome to, uh...เด็ก ๆ รร.ประถมโกลด์โคสต์ ขอเสียงปรบมือต้อนรับ
Once the initial breakthrough occurred... subject completed all elementary school work in five weeks.เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่เกิดขึ้น เรื่องเสร็จทุกงานโรงเรียน ประถมในห้าสัปดาห์
And that includes an elementary school production of Hair.รวมทั้งตอนสอนใน ร.ร.ประถมด้วย
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ
You remember the short track Ono case? Then, one playful elementary school kid here sent an e-mail to the president of USA, you see.นายจำคดีที่เด็กประถมส่งอีเมล์ให้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ไหม ข้างในมันเขียนว่า
8 million Won she withdrew, 8 million. A 2nd grade elementary school kid. Does it make sense?เธอถอนเงิน8ล้านวอน 8ล้านวอน เด็กเกรด2นะ มันเป็นไปได้ไหม..
And the elementary school is about three blocks away.แล้วโรงเรียนประถม ก็อยู่ห่างไปแค่ 3 ช่วงตึกเท่านั้น
Officials are reporting the closing of Mondale Elementary School in suburban Minneapolis in response to the recent outbreak of a still-unknown disease that has so far taken the life of a school nurse and three students.เจ้าหน้าที่รัฐได้รายงานว่า/ได้สั่งปิดโรงเรียนประถมโมนเดล ที่อยู่ชานเมืองมีนีอาโปลิส เพื่อรับมือจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค/N ที่ยังไม่มีใครรู้จัก
Ok. 10-year-old Sammy Sparks of Lafayette Parish, Louisiana, showed up at his elementary school this morning covered in blood.ได้ แซมมี่ สปาร์ก อายุสิบขวบ จากลาฟาแย็ท พาริช ลุยเซียนน่า ได้ไปโรงเรียน ในสภาพที่เต็มไปด้วยเลือด
Please send an ambulance to the Kamikita elementary school immediately.กรุณาส่งรถพยาบาลไปที่โรงเรียนประถมคามิคิตะด่วน อันโดซัง
Are you an elementary school kid?นั่นเด็กนักเรียนมัธยมหรอ?

elementary school ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ, 初小] elementary school; abbr. for 初级小学
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 初级小学 / 初級小學] elementary school; abbr. to 初小

elementary school ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
児童会[じどうかい, jidoukai] (n) elementary school student council
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947)
寺子屋;寺小屋[てらこや, terakoya] (n) temple elementary school (during the Edo period)
小一[しょういち, shouichi] (n) first-year student of an elementary school
小学生[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P)
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P)
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P)

elementary school ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū pratho) EN: primary school teacher ; elementary school teacher FR: instituteur [m] ; institutrice [f]
โรงเรียนประถม[n. exp.] (rōngrīen pr) EN: primary school ; elementary school ; grade school FR: école primaire [f]
โรงเรียนประถมศึกษา[n. exp.] (rōngrīen pr) EN: primary school ; elementary school ; grammar school (Am.) FR: école primaire [f]
ประถมศึกษา ...[n. exp.] (prathom seu) EN: elementary schooling grade ... (from 1 to 6) FR: ... année primaire (énième)
ประถมศึกษา 1[n. exp.] (prathom seu) EN: elementary schooling grade 1 FR: première année primaire
เตรียมประถม[n. exp.] (trīem prath) EN: pre-elementary school FR:

elementary school ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksschule {f}elementary school

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elementary school
Back to top