ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dominated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dominated*, -dominated-

dominated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dominated (adj.) ซึ่งควบคุม See also: ซึ่งต้องจัดการ Syn. ruled, controlled Ops. ungoverned, unsupervised

dominated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
常陸梅[ひたちうめ, hitachiume] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
常陸梅時代[ひたちうめじだい, hitachiumejidai] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
曙貴[あけたか, aketaka] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II
曙貴時代[あけたかじだい, aketakajidai] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II
貴輪[きりん, kirin] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana
貴輪時代[きりんじだい, kirinjidai] (n) (sumo) era at the end of 1970s dominated by grand champion Wajima and ozeki Takanohana
男性社会[だんせいしゃかい, danseishakai] (n) male society; male-dominated society

dominated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:

dominated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
majorisierte Konvergenz {n} [math.]dominated convergence
von Männern beherrscht {adj}male-dominated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dominated
Back to top