ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowd in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowd in*, -crowd in-

crowd in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowd in (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram in, crush in
crowd in (phrv.) บรรจุแน่น (ตารางเวลา) See also: ใส่จนแน่น
crowd into (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram into, crush into, jam into
crowd into (phrv.) จัดให้ลงตัวได้ยาก (ตารางเวลา) See also: จัดยาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดฟ้ามัวดิน (adv.) crowd in huge number of people See also: gather in great number, over-abundantly Syn. มากมาย Ops. น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For your years of pleasing the crowd in the arena.ปีที่ผ่านมาของคุณที่ชื่นชอบ ฝูงชนในเวที
Make sure you get the crowd in the background, Mark.คุณต้องถ่ายรูปคนประท้วง ที่ด้่านหลังให้ครบนะ มาร์ค
Be sure you get the crowd in the background, Mark.ให้แน่ใจว่าถ่ายคนประท้วง ด้านหลังได้หมดนะ มาร์ค
It's not very often we've seen a crowd in one city so evenly divided, Jim.เม: มันไม่บ่อยมาก เราได้เห็นฝูงชนในเมืองหนึ่ง ... แบ่งเท่า ๆ กันเพื่อให้จิม
Feels like a crowd in here Why don't Dean's poodle go?เขาเป็นมือที่สามใช่มั้ย ทำไมไม่ให้ดีนไปซื้อเอง
CROWD IN CLUB: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one!เคยได้ยินเรื่องขนของหมามั้ย?
Blackwood seems to have got the crowd into some what of a fear frenzy.ดูเหมือนแบล็กวู๊ดจะทำให้ทุกคน แตกตื่นตกใจได้สำเร็จเลยนะเนี่ย

crowd in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万感胸に迫る[ばんかんむねにせまる, bankanmunenisemaru] (exp) (id) A thousand emotions crowd in on me
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
群れ居る;群居る[むれいる, mureiru] (v1,vi) to crowd in; to come together

crowd in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มืดฟ้ามัวดิน[adj.] (meūtfāmūadi) EN: crowd in huge number of people FR:
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowd in
Back to top