ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemptous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemptous*, -contemptous-

contemptous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptous (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. disdainful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemptous
Back to top