ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry away*, -carry away-

carry away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry away (phrv.) ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
carry away (phrv.) ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry along
carry away (phrv.) ชักชวน See also: ทำให้ฮึกเหิม
carry away (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้ตื่นตาตื่นใจ

carry away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away
持ち去る[もちさる, mochisaru] (v5r) to take away; to carry away
運び去る[はこびさる, hakobisaru] (v5r) to carry away

carry away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life FR: ôter la vie ; emporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry away
Back to top