ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry around*, -carry around-

carry around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry around (phrv.) นำติดตัวไป See also: พกติดตัว Syn. carry along, carry about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you carry around so much anger, it attracts a lot of negative energy.แม้เราเก็บกดมาก ๆ มันก็จะดึงพลังร้ายเข้ามาหาตัว
How could you carry around and lose what's not yours?นี่นายเอาถือไปถือมาได้ไงกันฮะ ทำหายได้ไง ไม่ใช่ของของนายนะ
I've asked you to carry around a heck of a secret.พ่อขอให้ลูกเก็บ ความลับที่ยากมาก
Life must be easy when you've got such a cute face to carry around with you.ชีวิตมันคงสบายๆเมื่อคุณมี ใบหน้าน่ารักแบบนี้ตามติดไปด้วย
For weeks you carry around this book, practically sleep with it yet you have no desire to find out who he is?หลายอาทิตย์แล้วนะ ที่เธอหมกอยู่กับหนังสือนั่น กิน นอนกับมัน อย่างสิ้นหวัง ว่าใครคือ เจ้าชายเลือดผสม
Well, every day's a workout... when you gotta carry around a 20-pound python in your jeans.เอิ่ม ทุกวันที่ต้องไปทำงาน เมื่อไหรที่นาย คิดว่าจะแบกงูหลาม ขนาด 20ปอนด์ ในกางยีนส์ของนาย
It's amazing how much filth we carry around on our hands.น่าตื่นเต้นนะที่มีสิ่งสกปรก ติดอยู่ที่มือของเรามากขนาดนั้น
Whatever grim tidings You men carry around with you like rock sacks.พวกไหน ? อย่างที่คนพูดกัน
How do you know I'm in law school? People who aren't, usually don't carry around dry, academically-constipated books about a dead Supreme Court justice.รู้ได้ไงว่าฉันเรียนกฎหมาย?
The one thing I've been able to do with this thing I carry around with me is keep it small.อย่างเดียวที่ฉันทำได้ กับไอ้ภาระที่ถ่วงฉันอยู่เนี่ย คือทำให้มันเ็ล็กไว้
It's something they would carry around with them for the rest of their lives.มันเป็นสิ่งที่จะติดตัวพวกเขา ไปตลอดชีวิต
Is it illegal to carry around a box in these parts?มันผิดกฏหมายด้วยเหรอ ที่หิ้วกล่องเครื่องมือ

carry around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持って回る[もってまわる, mottemawaru] (v5r) to carry around
連れ歩く[つれあるく, tsurearuku] (v5k) (1) to walk with; to make someone tag along; (2) to carry around (esp. a child); to carry about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry around
Back to top