ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cardiac arrest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cardiac arrest*, -cardiac arrest-

cardiac arrest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cardiac arrest (n.) หัวใจวาย See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She is going into cardiac arrest due to an overdose of anesthesia.เธอกำลังจะเข้าสู้อาการ \ หัวใจล้มเหลว
Full run through of CPR cardiac arrest for choking. Should be easy, peasy.การปั้มหัวใจที่หยุดเต้นเพราะช๊อค ง่ายเลยของกล้วยๆ
You went into cardiac arrest and we actually lost you for a moment there.หัวใจนายหยุดเต้น แล้วนายก็จากไปสักพักหนึ่ง
Shock is more likely, though cardiac arrest may have been a factor.ดูเหมือนจะช็อคมากกว่า อาจมีโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว
I'm afraid these boys are headed for cardiac arrest or stroke.ผมกลัวว่าเด็กเหล่านี้กำลังมีปัญหา เรื่องสภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหลอดเลือดในสมองแตก
If it does, it could cause cardiac arrest or a stroke.ถ้าเป็นแบบนั้น มันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิด \ ภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหัวใจวายได้
He's going into cardiac arrest again.เขากำลังหัวใจหยุดเต้นอีกครั้ง
They can put you out of commission for e week, two weeks, and you'll need to be hospitalized so that we can monitor your heart because the risk of cardiac arrest is elevated for a week or two.ทำให้ต้องหยุดงาน 1-2 สัปดาห์ คุณจึงต้องเข้ามาให้ดูอาการ เพราะเสี่ยงที่จะเป็นหนักขึ้นใน 1-2 สัปดาห์
Cardiac arrest means she could be a serious user.ยากระตุ้นหัวใจ เธออาจใช้มันอย่างจริงจัง
Bond's been poisoned. He's going into cardiac arrest.บอนด์ถูกวางยา เขากำลังจะหัวใจตาย
When you got injured in the fire, the shock to your body combined with the drugs and the damage-- your heart seized up, and you went into cardiac arrest.เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บจากไฟ,เขาจะกระตุ้นร่างกายคุณด้วยยาและมันเสียหาย หัวใจของคุณจะหยุด,และคุณจะอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น
He doesn't have a pulse. He's in cardiac arrest.หัวใจเค้าไม่เต้น ต้องกระตุ้นหัวใจ

cardiac arrest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心停止[しんていし, shinteishi] (n) cardiac arrest
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)

cardiac arrest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวใจล้มเหลว[n. exp.] (hūajai loml) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
ภาวะหัวใจหยุดเต้น[n. exp.] (phāwa hūaja) EN: cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
โรคหัวใจล้มเหลว[n. exp.] (rōk hūajai ) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
โรคหัวใจวาย[n. exp.] (rōk hūajai ) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cardiac arrest
Back to top