ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bust out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bust out*, -bust out-

bust out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bust out (phrv.) ผลิดอกออกใบ (คำไม่เป็นทางการ)
bust out (phrv.) หนีรอดจาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: รอดพ้นจาก
bust out (phrv.) เริ่มทำทันที (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มทันที Syn. break into, break out in, burst into, burst out, crack out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, i usually don't deny my guests a drink, but... something tells me if i give you water you'll bust out of those restraints before the glass is empty.ธรรมดาฉันไม่เคยปฏิเสธน้ำกะแขก แต่มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า ถ้าฉันให้น้ำนาย นายจะออกมาจากที่มัดไว้ก่อนที่น้ำจะหมดแก้วซะอีก
Come on, you still bust out crying whenever you see Ronald Mcdonald on the television.ตอนนี้แกก็ยังตกใจเวลาเห็น โรนัลด์ แมคโดนัลด์ในทีวีอยู่เลย
And as soon as this baby drops I'm gonna bust out of accounting, man.ฉันจะได้เลิกทำงานบัญชีซะทีพวก
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที
I'm gonna flex and bust out of here.ฉันจะดัดตัวแล้วหนีไปจากที่นี่
Red told you, after the bank, we bust out Pierpont and Makley.เร้ดบอกนายแล้ว หลังจากงานแบงค์เราจะช่วยเพียรพรกับแม็คกี้
Need to bust out brownie mix.แบบนี้ต้องทำบราวนี่้เพิ่ม
It'll give me a great opportunity to, uh, bust out my Banana Republic Mad Men collection.มันจะให้โอกาศฉันในการระเบิด.. คนบ้าสะสมกล้วยที่พรรคของฉันหน่ะ
Come on, you still bust out crying whenever you see Ronald McDonald on the television.ใช่ไหม นายยังร้องไห้ขี้มูกโป่ง ทุกครั้งที่เห็นโรนัลด์ แมคโดนัลในทีวี
Want me to bust out Jake and The Fatman again?อยากให้ฉันใช้ กำปั้นอัดนายเหรอ
Come on, we're gonna sing some songs, maybe bust out a few dance moves.มาเถอะ เราจะร้องเพลงกัน หรือยืดเส้นยืดสาย
That meth bust out in chino last month?ยาบ้าที่ถูกยึดในชิโนเมื่อเดือนที่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bust out
Back to top