ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burst into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burst into*, -burst into-

burst into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst into (phrv.) พรวดพราดเข้ามา See also: โผล่เข้ามา
burst into (phrv.) เข้าสู่(สภาพ)ทันที See also: เริ่มทันที Syn. break into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุกเป็นไฟ (v.) burst into flame See also: be in turmoil
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.ไม่เคยเห็นรถตำรวจและทำให้เกิดการพลิกรถคันอื่น ๆ ที่จะออกมาเป็นเปลวไฟ
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน
She looked as if she was just about to burst into tearsแล้วเธอก็ดูเหมื่อนอยากจะระเบิดน้ำตาออกมา
He was driving home,trying to beat the storm, and he ran into a downed power line... and his car burst into flames.เค้ากำลังขับกลับบ้าน แข่งกับพายุที่จะมา ดันไปวิ่งชนเสาไฟ แล้วรถก็ไหม้ทันที
As you can see, I did not burst into flames.ขอบคุณครับ คุณสแต็กเฮาส์
But I wouldn't burst into flames.แต่คงไม่ถึงกับโดนเผาหรอก
I was afraid you were about to burst into song.ฉันกลัวว่าคุณอ่ะ จะระเบิดออกมาเป็นเพลง
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย
Someone burst into the room and saved the kids.เมื่อมี่คนบุกเข้าไปในห้อง แล้วช่วยชีวิตเด็กๆไว้.
Agents burst into our house, our daughter goes missing, and you ignore my phone calls.เจ้าหน้าที่พวกนั้นบุกเข้าบ้านของเรา ลูกสาวของเราก็หายไป และคุณก็ไม่สนใจโทรศัพท์ของฉัน
And now, they burst into the theatre and stone us knowing we will do nothing to defend ourselves.เฮ้! เจ้าคริสเตียน ช่างโอหังนัก ตอนนี้แกมาปากดีได้ก็เพราะ
You could burst into flames at any second?เพราะเธออาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ทุกวินาที

burst into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
弾ける様に笑う[はじけるようにわらう, hajikeruyouniwarau] (exp,v5u) to burst into laughter
泣き入る;泣入る[なきいる, nakiiru] (v5r,vi) (obsc) to burst into tears; to sob; to weep
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
笑い出す[わらいだす, waraidasu] (v5s) to burst into laughter
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated
萌え立つ[もえたつ, moetatsu] (v5t) to burst into leaf; to sprout
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass

burst into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter ; guffaw FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw FR: éclater de rire
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burst into
Back to top