ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blasting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blasting*, -blasting-

blasting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blasting (n.) การยิง See also: การระเบิด Syn. firing, igniting

blasting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
砂吹き[すなふき, sunafuki] (n) sand-blasting; sandblast

blasting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelstrahlen {n}shot blasting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blasting
Back to top