ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worthless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worthless*, -be worthless-

be worthless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
หมดค่า (v.) be worthless See also: be valueless Syn. ไม่มีค่า Ops. มีค่า
หมดราคา (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. ไร้ค่า
ไม่มีค่า (v.) be worthless See also: be valueless Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า

be worthless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดค่า[v. exp.] (khāt khā) EN: be worthless FR:
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
สะเก็ดตีนเมรุ[v.] (sakettīnmēn) EN: be worthless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worthless
Back to top