ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be talkative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be talkative*, -be talkative-

be talkative ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างพูด (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างพูดคุย (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างเจรจา (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
พูดน้ำไหลไฟดับ (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย
พูดมาก (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเป็นต่อยหอย (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดน้ำไหลไฟดับ

be talkative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on ; be talkative ; be garrulous FR:
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be talkative
Back to top