ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be severe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be severe*, -be severe-

be severe ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึงขัง (v.) be severe See also: be rigorous, be stern, be serious, be solemn Syn. จริงจัง, เอาจริงเอาจัง Ops. สบายๆ, เป็นกันเอง
รุนแรง (v.) be severe See also: be violent, be vicious, be excessive, be fierce, be intense, be strong, be sharp, be acute Syn. หนักหน่วง, แรง, สาหัส
ป่วยหนัก (v.) be severely ill See also: be seriously sick

be severe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาดสะบั้น[v. exp.] (khāt saban) EN: be severed ; snap ; break apart ; rupture FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be severe
Back to top