ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sad*, -be sad-

be sad ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเศร้า (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ
น่าเศร้าใจ (v.) be sad See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy Syn. น่าสลดใจ
ปรอย (v.) be sad See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง Ops. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น
ระทด (v.) be sad See also: lament, sadden, mourn Syn. สลด, เศร้าใจ
รันทด (v.) be sad See also: be depressed Syn. ระทด
เศร้า (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ Ops. สุข
เศร้าสร้อย (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า Ops. สุข
เสียใจ (v.) be sad See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, โศกเศร้า Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
เสียใจ (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา Ops. สุข
โศก (v.) be sad See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง

be sad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, 背债 / 揹債] be in debt; be saddled with debts

be sad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินน้ำตา[v. (loc.)] (kinnāmtā) EN: cry ; be sad FR: pleurer
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
กำสรด[v.] (kamsot) EN: be saddened FR:
สะท้อนใจ[v.] (sathønjai) EN: be saddened ; be dismayed (by) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sad
Back to top