ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be pretty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be pretty*, -be pretty-

be pretty ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant Syn. พริ้มเพรา
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม
น่ารัก (v.) be pretty See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู Ops. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด
พริ้งเพรา (v.) be pretty See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา
พริ้ม (v.) be pretty See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา
พริ้มเพรา (v.) be pretty See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา
เก๋ (v.) be pretty See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful
แฉล้ม (v.) be pretty See also: be attractive, be beautiful Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
ขำ (v.) be pretty and charming See also: be handsome, be attractive Syn. คมขำ, ดำขำ

be pretty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable

be pretty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
รักสวยรักงาม[xp] (rak sūay ra) EN: love to be pretty FR: aimer être coquette
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be pretty
Back to top