ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be moody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be moody*, -be moody-

be moody ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นข้องหมองใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด
ขุ่นใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ Ops. อารมณ์ดี
พื้นเสีย (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ Ops. อารมณ์ดี
ลมเสีย (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad temper Syn. อารมณ์เสีย, หงุดหงิด Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
หงุดหงิด (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
เคืองขัด (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง
โกรธ (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี

be moody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[v.] (khunkhøngmø) EN: be moody FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be moody
Back to top