ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be merry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be merry*, -be merry-

be merry ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นครึก (v.) be merry See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน
เครงครื้น (v.) be merry See also: be jolly, be hilarious, be gay, be jubilant, be boisterous Syn. ครื้นเครง, สนุกสนาน

be merry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure

be merry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สรวล[v.] (sūan) EN: laugh ; be merry FR:
สรวลเส[v.] (sūansē) EN: laugh ; be merry FR: rire
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be merry
Back to top